Ruilen - extra dagen

Het is mogelijk dat uw kind buiten het vaste opvangschema een extra dag komt of om een dag te ruilen. Ruilen kan alleen binnen een periode van 1 maand, 2 weken voor het betreffende dagdeel of 2 weken daarna. Dit geldt ook voor ziektedagen. Mocht het binnen de Leidster-kind ratio niet mogelijk zijn, dan komt dit dagdeel te vervallen. Wanneer er een extra dag wordt aangevraagd dan worden de kosten altijd achteraf in rekening gebracht. Als de opgegeven uren 1 week voor de tijd wordt geannuleerd, worden deze niet in kosten gebracht.

De leidinggevende gaat bij iedere aanvraag na of er op de gewenste dag ruimte is op de groep. Zij zal daarbij niet alleen letten op het aantal kinderen dat aanwezig is, maar ook op de personeelsplanning en de leeftijdsopbouw. Dit is noodzakelijk vanwege wettelijke bepalingen.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387