Opzeggen

De opzegtermijn van de opvang bedraagt 1 maand en moet schriftelijk plaatsvinden. De opzegtermijn van 1 maand geldt ook indien u minder dagdelen af wenst te nemen.  Indien u het op prijs stelt, vindt er een eindevaluatiegesprek plaats. Uw kind mag op de laatste dag trakteren en ontvangt van ons een cadeautje. Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, verloopt de KDV contractbeëindiging automatisch. De plaatsing eindigt bij de BSO automatisch indien het kind 13 jaar oud is.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387