Opzeggen

De opzegtermijn van de opvang bedraagt 1 maand en moet schriftelijk plaatsvinden. De opzegtermijn van 1 maand geldt ook indien u minder dagdelen af wenst te nemen.  Indien u het op prijs stelt, vindt er een eindevaluatiegesprek plaats. Uw kind mag op de laatste dag trakteren en ontvangt van ons hun eigen gemaakte schilderijtje. Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, verloopt het KDV contract automatisch. De plaatsing eindigt bij de BSO automatisch indien het kind 13 jaar oud is.