Richtlijnen bij ziekte

Kinderen die in contact komen met andere kinderen, hebben een verhoogde kans op infecties. Dit verhoogt wel de weerstand van kinderen zodat ze minder vaak ziek worden.

Wanneer uw kind koorts heeft (meer dan 38,5°C), dan wordt u door de pedagogisch medewerker op de hoogte gebracht. Als een pedagogisch medewerker van mening is dat uw kind opgehaald moet worden, dan bespreekt de pedagogisch medewerker met u waarom hij/zij dit vindt en maakt hij/zij een afspraak over het tijdstip waarop uw kind gehaald wordt en hoe de pedagogisch medewerker tot die tijd handelt.Kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig als ze ziek zijn. Wij kunnen die kinderen de nodige aandacht en zorg niet voldoende geven in combinatie met de zorg en aandacht voor de andere kinderen in de groep.

Het is voor ons van belang om te weten of uw kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit vanwege mogelijk besmettingsgevaar.