De oudercommissie

De gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid maakt samenwerking tussen ouders en organisatie noodzakelijk. Respect voor de mening van elkaar, cultuur en opvatting vormt de basis voor een goede samenwerking.

De pedagogisch medewerkers staan altijd open voor vragen en of suggesties van ouders, en vinden een goede communicatie en betrokkenheid met de ouders erg belangrijk. Daarom is er een oudercommissie, samengesteld door enkele ouders, in het leven geroepen om een en ander met elkaar te delen om zo de kwaliteit te blijven waarborgen. Lopende zaken worden met elkaar besproken. Hierbij kunt u denken aan pedagogisch beleid, activiteiten en het maken van een nieuwsbrief.