Klachtenprocedure

Intern
Het is voor u maar ook voor Kinderopvang ’t Boeren Olifantje  belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. Het kan zijn dat u het niet geheel eens bent met de gang van zaken. Wanneer er klachten zijn over bijvoorbeeld: de begeleiding, materialen, hygiëne enz. kunt u zich wenden tot de groepsleiding.

Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld kunt u zich wenden tot de directie. (Sandra en Herma Duker) te bereiken op telefoonnummer: 06-12890387 of 06-12890386

Hierna zal er een afspraak worden gemaakt om de klacht met de ouders te bespreken, om tot een oplossing te komen.

Het is niet noodzakelijk om eerst de interne klachtenprocedure te doorlopen klik hier  , u kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie.  U kunt zich ook wenden tot de oudercommissie.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387