Klachtenprocedure

Intern
Het is voor u maar ook voor Kinderopvang `t Boeren Olifantje  belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. Het kan zijn dat u het niet geheel eens bent met de gang van zaken. Wanneer er klachten zijn over bijvoorbeeld: de begeleiding, materialen, hygiĆ«ne enz. kunt u zich wenden tot de groepsleiding.

Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld kunt u zich wenden tot de directie. (Sandra en Herma Duker) te bereiken op telefoonnummer: 06-86685764

Hierna zal er een afspraak worden gemaakt om de klacht met de ouders te bespreken om tot een oplossing te komen.

Het is niet noodzakelijk om eerst de interne klachtenprocedure te doorlopen klik hier , u kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie. U kunt zich ook wenden tot de oudercommissie.