Kinderdagverblijfboekje

Het is de bedoeling dat u een kinderdagverblijfboekje aanschaft voor uw kind en dit de eerste dag meeneemt. In dit boekje schrijven de pedagogisch medewerkers alle gebeurtenissen van uw kind. Voor de baby`s worden er de voedingstijden en slaaptijden nauwkeurig in weergegeven.

Wij hanteren de regel dat er in het kinderdagverblijfboekje voor baby`s elke keer wordt geschreven, als uw kind een dag op Kinderopvang `t Boeren Olifantje is. De frequentie van het schrijven wordt minder als uw kind ouder wordt.

Wij stellen het op prijs als u ook regelmatig iets over uw kind schrijft of bijvoorbeeld meldt wanneer het kind 's morgens zijn/haar laatste fles heeft gehad. Zo kunnen wij als pedagogisch medewerkers beter inzien wanneer uw kind de volgende fles moet krijgen.