Kinderdagverblijfboekje

Het is de bedoeling dat u een kinderdagverblijfboekje aanschaft voor uw kind en dit de eerste dag meeneemt. In dit boekje schrijven de pedagogisch medewerkers alle gebeurtenissen van uw kind. Voor de baby’s worden er de voedingstijden en slaaptijden nauwkeurig in weergegeven.

Wij hanteren de regel dat er in het kinderdagverblijfboekje voor baby’s elke keer wordt geschreven, als uw kind een dag op Kinderopvang ‘t Boeren Olifantje is.De frequentie van het schrijven wordt minder als uw kind ouder wordt.

Wij stellen het op prijs als u ook regelmatig iets over uw kind schrijft.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387