Dagindeling KDV

Wij werken met een vast dagritme, omdat dit de kinderen structuur en houvast biedt. Zo zijn er vaste momenten waarop de pedagogisch medewerkers en de kinderen aan tafel zitten om te eten, te drinken, te zingen, te lezen en te praten.
Ook het slapen gebeurt zoveel mogelijk op vaste tijden, afhankelijk van leeftijd en behoefte.
Bij baby`s wordt het ritme zoveel mogelijk afgestemd op de thuissituatie en de behoefte van het kind.