Groepssamenstelling BSO

De BSO van Kinderopvang ’t Boeren Olifantje biedt vooral een gezellige en uitdagende plek voor kinderen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. De BSO is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar tot einde basisschoolleeftijd. We beschikken over ruime, veilige en groene buitenspeelmogelijkheden. Er is volop mogelijkheid tot bewegen, ontdekken en heel veel spelen.

Tijdens de schoolweken worden de kinderen na schooltijd door de pedagogisch medewerkers opgehaald uit school met de eigen bus. Na samen wat eten en drinken kunnen de kinderen tot rust komen of zich juist lekker uitleven. De nadruk ligt hierbij op ontspanning. We zijn van mening dat BSO een vrije tijdsbesteding is en geen verlengstuk mag zijn van school. Onze bekwame groepsleiding speelt hierop in door zowel diverse activiteiten aan te bieden en de kinderen te betrekken in de keuze voor de activiteiten. In de schoolvakanties bieden wij de hele dag opvang. Er worden speciale programma’s gemaakt met “grotere” activiteiten, maar ook met uitstapjes.

Ook wordt tijdens de schoolvakanties daar waar mogelijk gebruikgemaakt van de sportvelden en worden er boswandelingen en bezoekjes aan bijvoorbeeld de kinderboerderij gebracht, de eendenvijver te Assen en de zandvlakte in Appelscha.

Bovenstaande en verdere praktische informatie over het reilen en zeilen in onze BSO - locatie kunt u nalezen in de  informatiegids KDV/ BSO klik hier  Kinderopvang ‘t Boeren Olifantje.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387