Onze pedagogisch medewerkers

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep één of twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Kinderopvang ’t Boeren Olifantje is een erkend leerbedrijf (Calibris) klik hier. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een BHV/kinder-EHBO diploma.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387