Groepssamenstelling KDV

Kinderopvang `t Boeren Olifantje biedt opvang aan 15 kinderen per dag. Er is een groep van 15 kinderen. De kinderen worden opgevangen in een verticale groep. Dit betekent voor de kinderen, dat ze in een groep zitten met kinderen van 6 weken tot 4 jaar.

Het voordeel van een verticale groep is:

  • Nabootsing van de thuissituatie.
  • Stimuleren van sociale vaardigheden.
  • Kinderen leren om rekening met elkaar te houden.
  • Taalvaardigheden worden extra gestimuleerd: er worden taalspelletjes en liedjes aangereikt die soms ook boven hun niveau zijn.
  • Meer continu├»teit op de groep, waardoor zowel kinderen als ouders elkaar en de leiding goed leren kennen waardoor een vertrouwensrelatie ontstaat. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor goed inspelen op de individuele behoeften van een kind.
  • Kleinere kinderen leren van de grotere kinderen.
  • Grotere kinderen helpen de kleinere kinderen.
  • De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier vaak enkele jaren de ontwikkeling van een kind volgen.