Groepssamenstelling KDV

Kinderopvang ’t Boeren Olifantje biedt opvang aan 14 kinderen per dag. Er is één groep van 14 kinderen. De kinderen worden opgevangen in een verticale groep. Dit betekent voor de kinderen, dat ze in een groep zitten met kinderen van 6 weken tot 4 jaar.

Het voordeel van een verticale groep is:

  • Nabootsing van de thuissituatie.
  • Stimuleren van sociale vaardigheden.
  • Kinderen leren om rekening met elkaar te houden.
  • Taalvaardigheden worden extra gestimuleerd: er worden taalspelletjes en liedjes aangereikt die soms ook boven hun niveau zijn.
  • Meer continuïteit op de groep, waardoor zowel kinderen als ouders elkaar en de leiding goed leren kennen waardoor een vertrouwensrelatie ontstaat. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor goed inspelen op de individuele behoeften van een kind.
  • Kleinere kinderen leren van de grotere kinderen.
  • Grotere kinderen helpen de kleinere kinderen.
  • De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier vaak enkele jaren de ontwikkeling van een kind volgen.


Bovenstaande en verdere praktische informatie over het reilen en zeilen in onze KDV - locatie kunt u nalezen in de informatiegids KDV/ BSO klik hier   kinderopvang 't Boeren Olifantje.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387