Een dag op Kinderopvang ’t Boeren Olifantje

06.30-09.30
kinderen worden gebracht en er wordt een overdracht gedaan tussen ouders en  medewerker(s)
09.30-10.15
fruit eten en sap drinken. Voor en/of na de tijd worden er liedjes gezongen/voor gelezen.
10.15-10.45
verschoningsronde
10.45-11.30
vrij spel binnen/buiten. Ook wordt er met regelmaat een gerichte (knutsel) activiteit aangeboden.
11.30-12.15
broodmaaltijd met drinken
12.15-13.00
verschoningsronde, kinderen die 1 keer slapen gaan naar bed/rusten.
13.00-15.00
kinderen die niet meer slapen of rusten wordt een rustmoment ingebouwd zoals puzzelen, boekjes lezen, film kijken o.i.d.
15.00-15.15
kinderen komen uit bed.
15.15-15.45
drinken en koekje eten. Voor en/of na de tijd worden er liedjes gezongen/voor gelezen.
15.45-16.00
verschonen
16.00-18.30
vrij spel binnen/buiten totdat de kinderen weer gehaald worden

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387