Ruilen en extra dagen

Het is mogelijk dat u uw kind buiten het vaste opvangschema een extra dag komt brengen of een dag wil ruilen. Wanneer er een extra dag wordt aangevraagd dan worden de kosten altijd achteraf in rekening gebracht. Als de opgegeven uren 2 weken voor de opvangdag wordt geannuleerd, worden deze niet in kosten gebracht.

De leidinggevende gaat bij iedere aanvraag na of er op de gewenste dag ruimte is op de groep. Zij zal daarbij niet alleen letten op het aantal kinderen dat aanwezig is, maar ook op de personeelsplanning en de leeftijdsopbouw. Dit is noodzakelijk vanwege wettelijke bepalingen.