Ouders/Verzorgers

Kinderopvang `t Boeren Olifantje vindt het belangrijk dat er een goede relatie is met ouders / verzorgers. Een goede communicatie is daarbij van wezenlijk belang. Elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind zorgt wederzijds voor een optimale afstemming van de verzorging en begeleiding.

Tijdens het brengen kunnen er in het kort eventuele wetenswaardigheden met de pedagogisch medewerkster worden doorgenomen. Tijdens het halen wordt er met de pedagogisch medewerkster van gedachten gewisseld over de afgelopen dag.
Gedurende de 4 jaar (leeftijd afhankelijk) wordt er in een kinderopvangboekje geschreven welke dingen uw kindje meemaakt op Kinderopvang `t Boeren Olifantje. Wij stellen het op prijs als u ook regelmatig iets over uw kind schrijft.

Daarnaast maken wij sinds 1 januari 2024 gebruik van een online kindsysteem. In dit systeem kunt u als ouder zaken terugvinden als de gegevens van uw kind, de afgenomen opvangtijden, het aanvragen van verlof of wijzigingen, ontvangen van (nieuws)berichten en het inzien van foto's van uw kind. Hierover kunt u meer informatie vinden op www.bitcare.com.

Elk jaar kan er gebruik worden gemaakt van een tussentijds gesprek. Ouders kunnen, als ze hier behoefte aan hebben gebruik van maken en dit aanvragen. In dit gesprek kunnen onderwerpen aan bod komen zoals;

  • Eten en drinken
  • Slapen
  • Ontwikkeling

Zijn er vragen of wilt u iets bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleiding en/of de directie.

Ouders / verzorgers worden van organisatorische zaken, zoals activiteiten of aanname van nieuw personeel op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven die eens per kwartaal verschijnt.