Brengen en halen

U kunt uw kind ’s ochtends vanaf 06.30 uur brengen en om 18.30 uur sluiten we de opvang. Indien u uw kind later wil brengen of eerder wil halen, graag overleggen met de pedagogisch medewerkers. Kinderopvang ’t Boeren Olifantje is zeer flexibel en denkt graag met de ouders mee, zodat er een passende oplossing gevonden wordt. Wanneer uw kind wordt opgehaald door een onbekend persoon, moet u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte stellen. Wanneer wij er niet zeker van zijn dat de persoon die uw kind ophaalt hiertoe gerechtigd is, dan wordt het kind niet overgedragen.

Mocht uw kind een keer niet komen, wilt u dit dan tijdig aan ons melden.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387