Visie en pedagogisch beleid

Kwaliteit staat bij onze kinderopvang 't Boeren Olifantje voorop. Deze kwaliteit is merkbaar door de inzet van goed opgeleide medewerkers en de inrichting en materialen die gebruikt worden. We zijn betrokken en gaan respectvol om met de kinderen en ouders. Iedereen is welkom! We willen een bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Het leren van sociale vaardigheden binnen een groep is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Voldoende aandacht voor de zorg en ontwikkeling van de kinderen is alleen mogelijk door goede samenspraak met de ouders.

Maar het belangrijkste is dat de kinderen zich bij Kinderopvang 't Boeren Olifantje thuis voelen, dat is waar alles om draait!

De visie sluit aan bij de opvoedingsdoelen zoals prof. Riksen-Walraven die geformuleerd heeft. Daarmee is de basis gelegd voor de kwaliteitseisen van de kinderopvang en zijn deze van toepassing op onze KDV/BSO.

1. Bieden van emotionele veiligheid.

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

4. Overdragen van waarden en normen.

Bovenstaande visie staat uiteraard ook aan de basis van het pedagogische handelen van de medewerkers. Het pedagogische beleidsplan is klik hier in te zien én op de vestiging van `t Boeren Olifantje.