Wennen

Ongeveer een maand voordat uw kind naar ons kinderdagverblijf komt, nemen wij contact met u op, om af te spreken wanneer uw kind een keer een dagdeel naar Kinderopvang ‘t Boeren Olifantje komt om een kijkje te nemen. De wenperiode bestaat uit 2 wenmomenten. Wij vinden het belangrijk om uw kind aan de nieuwe situatie te laten wennen. Voor u als ouders is het prettig om rustig kennis te maken met de pedagogisch medewerkster aan wie u uw kind tijdelijk overdraagt.

www.tboerenolifantje.nl | 0612 890 386 | 0612 890 387