Wennen

Ongeveer een maand voordat uw kind naar ons kinderopvang komt, kan je contact met ons opnemen, om af te spreken wanneer uw kind een keer een dagdeel naar Kinderopvang `t Boeren Olifantje komt om een kijkje te nemen. De wenperiode bestaat uit 2 wenmomenten elk bestaande uit 3 uren. U kunt er zelf voor kiezen om wel of geen gebruik te maken van deze wenmomenten, al raden wij dit altijd aan om te doen. Wij vinden het belangrijk om uw kind aan de nieuwe situatie te laten wennen. Voor u als ouders is het prettig om rustig kennis te maken met de pedagogisch medewerkster aan wie u uw kind tijdelijk overdraagt.